Ver voor de middeleeuwen werden havens en vaargeulen al gemarkeerd met bakens en houten tonnen. In de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn er internationale afspraken gemaakt hoe vaarwegen het best gemarkeerd konden worden. Dankzij deze internationale afspraken zijn de regels op het water redelijk uniform. Toch blijft het opletten! In Nederland (en omstreken) staan de bakens en liggen de tonnen op zee volgens het IALA-A. (International Association of Lighthouse Authorities, systeem A) Blijkbaar zijn de authorities het niet helemaal eens geworden want hier op de Carib werken ze met systeem B…
In Nederland komt een zeeman met een bloedend hart van zee, oftewel de rode tonnen liggen aan bakboord als je de haven nadert. Tussen de havenlichten is het rood op rood en groen op groen. Hier, aan de overkant van de oceaan, is het Red Right Returning, de rode boeien liggen dus aan stuurboord bij het aanlopen van de haven. De havenlichten zien er, in het donker, uit als een uitvarend schip. Het is maar dat je het weet.