Een stukje verderop ligt de Titanic. RMS Titanic want het schip werd zo snel en betrouwbaar geacht dat het het predicaat Royal Mail Ship mocht voeren. Nu gaat de post mee met het vliegtuig en er zijn nog maar drie schepen die RMS voor hun naam mogen zetten. De RMS Segwun die in Canada een lijndienst onderhoudt op het Muskokameer. De RMS Helena die vaart op het Britse eiland Sint-Helena. Sint- Helena heeft geen vliegveld.. En de RMS Queen Mary 2 uit nostalgische redenen. RMS Titanic, gezonken na een aanvaring met een ijsberg in de nacht van veertien op vijftien april 1912. Vijf dagen nadat het schip in dienst was genomen! 1522 mensen kwamen hierbij om het leven. Een ramp, zoals de meeste “men made” rampen die voorkomen had kunnen worden. In ieder geval het aantal slachtoffers had niet zo groot hoeven te zijn. Na deze opzienbarende scheepsramp heeft men dit gelukkig ingezien en zijn de scheepsvarende natie’s rond de tafel gegaan. Het is gelukkig niet bij praten gebleven, de hu
idige veiligheid op zee hebben we te danken aan maatregelen die zijn genomen na het zinken van de RMS Titanic.

Twee jaar na de ramp werd in 1914 de eerste SOLAS (Safety of Life at Sea) – conventie aangenomen, ondertekend door veertien landen. Hierin werd onder andere bepaald dat er een patrouille voor ijsbergen opgezet moest worden. Verder werden eisen gesteld aan het minimum aantal sloepen en een ononderbroken radiowacht op een vaste noodfrequentie. In 1929 werd na de ondergang van de Vestris het verdrag aangepast en werden eisen gesteld aan de waterdichte integriteit, structurele brandbescherming en brandwerende schotten, ditmaal ondertekend door veertig landen. Vrijwel elk jaar zijn er aanpassingen. Regelmatig is dit naar aanleiding van scheepsrampen, zoals toen op 16 maart 1978 de Amoco Cadiz aan de grond liep, drie mijl voor de kust van Bretagne. Ook de ramp met de Herald of Free Enterprise in 1987 en de Estonia in 1994 waren aanleiding tot aanvullende eisen in SOLAS.
Het invoeren van het AIS, waarbij schepen volledig automatisch gegevens versturen over snelheid, koers, afmetingen maar ook de naam en het MMSI nummer, is een voorbeeld van een genomen maatregel. Zoals eerder beschreven maakt dit systeem het varen op zee, ook voor jachten, een stuk veiliger.
Het kalf moest eerst verdrinken helaas. Dempen van deze put is een andere uitdaging. 4000 meter diep hier…