Actueel
Geregeld zenden we via de satelliet -of- GSM onze laatste positie door  naar de website. Deze berichtjes worden automatisch opgenomen in het kaartje. Zo kunnen jullie ons dan ook op de voet volgen tijdens onze reis!

 

AIS
De Novatrix is voorzien van een AIS transponder. Automatic Identification System of afgekort AIS is een systeem gebaseerd op transponder-technologie waarmee de veiligheid van scheepvaart op zeeën en het binnenwater verhoogd wordt. Het is bedoeld om overzicht en informatie te bieden via interactie tussen de schepen onderling en met instanties aan de wal. Het is in 2003 voor de zeevaart ingevoerd. AIS-transponders zenden automatisch op regelmatige tussenpozen via een VHF-zender die in de transponder is ingebouwd informatie uit, zoals hun positie, snelheid en op de reis betrekking hebbende scheepsgegevens. De informatie komt van de sensoren van het schip zelf. Andere informatie, zoals de naam van het schip en haar VHF callsign,  is al geprogrammeerd bij de inbedrijfstelling van de apparatuur aan boord en wordt ook met regelmatige tussenpozen uitgezonden. De radiosignalen kunnen worden ontvangen door AIS-receivers die op andere schepen zijn geplaatst of op walstations.

Op de Website van MarineTraffic worden, door walstations ontvangen, AIS berichten getoond op de kaart. Indien de Novatrix dus niet te ver uit de kust vaart en er is een ontvanger in de buurt gelinkt aan MarineTraffic dan zijn wij ook op deze wijze te volgen. Let wel: als we op de site van MarineTraffic dus niet te zien zijn is er niets mis maar zijn we simpelweg “out of range”.

Hieronder de link naar MarineTraffic  met onze scheepsgegevens. Maak gebruik van Latest Position om de kaart te bekijken.

AIS Positie

Haringvliet