Soms is de route bezeild, dat wil zeggen dat we onder zeil de geplande route af kunnen zeilen. Kwestie van de zeilen optimaal trimmen. Mogelijk dat de windsnelheid nog wat roet in het eten gooit waardoor er zeilen gewisseld of gereefd moet worden. Windsnelheid, werkelijk en schijnbaar, kunnen we aflezen op de windsnelheid meter. Als de koers niet bezeilt is, en helaas is dit vaker dan statistisch het geval zou moeten zijn, moeten we van onze geplande route afwijken. Opkruisen, slagen maken, laveren. Aan de hand van de windrichting meters kunnen we bepalen of we een slag over bakboord of een slag over stuurboord moeten maken. Op de plotter bekijken we hoe lang de slagen moeten worden. Werk aan de winkel dus voor de navigator maar ook voor diegene die de zeilen trimt en de stuurman. Vaak zijn we ook niet alleen op het water. Nog een verstorende factor. Wij houden op de Novatrix continu uitkijk wat inhoud dat er altijd iemand wachtloopt en letterlijk over zee uitkijkt. Niet alle
en of er een ander schip ons pad kruist maar ook of er wat drijft. Helaas drijft er best veel op zee en zo’n stuk hout of iets dergelijks kan je maar beter omzeilen. Het merendeel van de schepen is, al dan niet verplicht voorzien van een AIS transponder. Deze zender stuurt met zekere regelmaat een bericht uit met daarin de scheepsnaam, positie, snelheid, koers, bestemming, afmetingen e.d. Ook de Novatrix heeft een dergelijke transponder. De gegevens van de schepen om ons heen, voorzien van AIS, worden op de kaartplotter weergegeven. Hierdoor is het snel mogelijk te bepalen of er sprake is van een aanvaringkoers. Let wel, niet alle schepen zenden dit signaal uit. Vissers die hun positie geheim willen houden, marine en kustwachtschepen en diverse jachten zijn niet waarneembaar. Het blijft dus letterlijk uitkijken. Doordat scheepsgegevens bekend zijn via het AIS signaal is het schip eenvoudig via de marifoon te benaderen om afspraken te maken over een eventuele koerswijziging.
Over deze regels later een keer.
Volgende keer de radar, marifoon en GPS