Zorgen dat je veilig op plaats van bestemming komt kan op diverse manieren en zal van schip tot schip verschillen. Op verzoek (bedankt W) wat uitleg over de wijze van navigeren aan boord van de Novatrix. Laten we beginnen bij de voorbereidingen van de reis. Op een papieren kaart tekenen we de route in die we van plan zijn te varen. In de Pilot (boekwerk waarin de kusten en havens gedetailleerd beschreven staan) lezen we of ons plan verantwoord uitvoerbaar is. Misschien wat ouderwets maar bij ons ligt de kaart op de kaartentafel en bij meerdaagse oversteken wordt de positie ingetekend op de kaart. In combinatie met het logboek, waarin we ondermeer koers en snelheid optekenen, kunnen we hier op terugvallen indien de electronica ons in de steek zou laten. Maar de kaartplotter is toch wel heel makkelijk. Een kaartplotter is een elektronische uitvoering van de waterkaart. Op de plotter controleren we de geplande route op ondiepte’s, obstakels, doorvaarthoogte’s en dergelijke. Op d
e plotter maken we ook de waypoints aan die uiteindelijk de te varen route gaan vormen. Als de route gemaakt is bepalen we aan de hand van de Pilot of we rekening moeten houden met getijdenwerking. Stroom en verschillen tussen hoog en laag water bepalen hoofdzakelijk het moment van vertrek en aankomst. En dan het weer… Hiermee zijn we feitelijk dagelijks bezig. Het weer, en dan voornamelijk de wind en bijbehorende golven, geven uiteindelijk de doorslag wanneer en of er vertrokken gaat worden. Soms is het beter een dag eerder te vertrekken, soms lig je dagen “verwaaid” te wachten tot er veilig en een beetje comfortabel gevaren kan worden. Hoe kom je aan goede weerinformatie? Nog niet zo heel lang geleden liep je ’s morgens vroeg naar het havenkantoor om de daar opgehangen weerberichten te bestuderen en luisterde je nauwgezet de marifoon berichten uit van de kustwachtstations. Nu werken we met elektronische weerkaarten en zogenaamde Gribfile’s met informatie over windsterk
te, windrichting, golfhoogte en richting, bewolking, neerslag e.d. Deze informatie kunnen we op de Novatrix ontvangen via een, inmiddels wat gedateerde, weerfax, het internet, en via de satellietverbinding. Natuurlijk “lezen” we ook de bewolking en houden we de barometer (barograaf) in de gaten. Na al deze voorbereidingen steken we dus van wal of niet.
Volgende keer over hoe we onderweg navigeren.